Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

ind i denne mytologi/iscenesættelse. Lars von Triers værker trækker

på denne mytologi, han og værket er uadskillelige. Ligeledes mener

Nietzsche, at de dionysiske riter, symboler og myter, i psykologisk

forstand er en ’garanti’ for det evige liv.

Bøgerne af Björkman og Thorsen bekræfter og styrker Lars von Triermytologien.

Geniet forsøger dog at tegne et mere ’nuanceret’ billede

af instruktøren, og det er dens svaghed. I min optik, er en afmontering

af Lars von Trier-mytologien en afmontering af værkerne. Jeg vil ikke

forsøge at se bagom myten, men tro på den. I begge bøger fylder Lars

von Trier-mytologien påfaldende meget, men som noget anekdotisk,

ikke som et koncept eller budskab. Jeg ser budskab.

I started using the name again at film school, because it seemed the

most provocative thing to do. No one really cared how my films looked

or how well they did. But this ’von’ business on the other hand

really upset people [TOVT, s.1]

Lars von Trier-mytologien er i høj grad bygget op på dette von. Von’et

har nogle allerede indbyggede associationer som peger mod, en fortid,

en hukommelse, noget i retning af ordnede kendsgerninger, ideer og

beslutninger. Lars von Trier trækker ved hjælp af tre bogstaver på en

historie, som kan ændre karakter fra det platte til det højtidelige,

afhængig af modtager og situation. Dette ’von’ har nogle klare, men

forskellige konnotationer; fra den smålige og koleriske ’Joakim von

And’, til det finere, germanske aristokrati.

Der er flere ’navneanekdoter’ i omløb, som forklare von’et - fra det

dramatiske til det mere tilfældige. En af anekdoterne var, at han

fik tildelt ’von’ af en emsig filmskolelærer som hån. Det er også den

version som blev fortalt i von Triers Erik Nietzsche - De unge år.

Denne forklaring stemte meget godt overens med hans fascination af

fascismen og det germanske, og det var - som i dag - mindre populært

i start-80’ernes kulturelle milieu. En anden var, at det var et

navn han tog for at provokere sit kommunistiske ophav - det adelige

klingede ikke godt i det kulturradikale hjem.

En tredje forklaring beror på en sproglig misforståelse.

Bedstefaren Sven underskrev sig Sv. Trier på sine ture i Tyskland,

hvilket ofte medførte at han blev tituleret ’von Trier’. Dette von

tog Lars Trier til sig som ung, med et glimt i øjet. Denne sidste

10

More magazines by this user
Similar magazines