Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

Er den en bevarer af klassiske værdier som hylder det heroiske i

modstanden? Eller ødelægger løgnen hierarkiet og styrer dermed mod

nihilisme, som kristendommens værditømmende: ’Vi er alle Guds børn’?

Løgnens natur: at søge sin fordel.

Luthers modstand mod kirkens hellige mellemmænd (...) var uden tvivl,

i bund og grund, modstanden fra en tølper der var led og ked af

kirkens gode etikette, den hieratiske smagsærbødigheds etikette,

som kun slipper de mere indviede og tavse ind i det allerhelligste

og lukker det i overfor tølperne.’[MO, s.160]

Modstanden mod etikette ses især inden for det kunstneriske felt. Fra

mit perspektiv er kunstnernavne et symptom på forskellige ideologiske

måder, at anskue kunstens rolle i samfundet på. Når kunstnernavne

tages i brug ses de ofte mere joviale og inkluderende, end i Lars

von Triers tilfælde, der ekskluderer med sit von.

Det joviale kunstnernavn er en synlig konsekvens af en kunstnerisk

tankegang, der føler lede ved kunstens ofte ekskluderende position.

Det er et ’opgør’ med distancen og det hierarkiske i kunsten.

Navnenes karakteristika er jovialiteten, de er imødekommende som en

blød lænestol er imødekommende.

Den ’joviale’ kunstners værker virker som noget sekundært, hvor det

egentlige ærinde er, at skabe et intimt og genuint fællesskab med

beskueren uden kunstens eller samfundets snærende etikette. Det

er et moralsk og ’velmenende’ projekt, der foregiver et opgør med

den undertrykkende autoritet - kunstnermyten, og/eller den formelle

omgangstone i det borgerlige samfund. Det som kendetegner denne

type ideologiske sindede kunstner er dennes værditømmende; ’alt-ertilladt’

attitude.

Og Luther genrejste kirken: han angreb den...[AK, s.91]

I min optik er distancen uundgåelig, og den skærpes snarere, i et

sådant forsøg på et brud med den normative omgangstone. På den ene

side fjernes det borgerlige navn, med dertil hørende omgangsform,

der ’duttes’ øjeblikkeligt mellem beskueren og kunstneren grundet

det underfundige og joviale navn. På den anden side opretholder

’dutteriet’ til fulde kunstnermyten i afvisningen af det borgerlige

samfunds omgangsform - og dermed genetableres ufrivilligt den

13

More magazines by this user
Similar magazines