Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

3 Drift og produktion

3.1 Foderforbrug, produktion og foderkvotient

Tvilho Dambrug har foderforbruget i perioden 25. april 2005 til 24.

april 2006 været 86,4 tons. Det har ikke været muligt at beregne foderforbruget

helt præcist, idet der mangler tal for foderforbruget i perioden

25. april til 16. maj 2005. Foderforbruget i denne periode er derfor estimeret.

Idet der heller ikke foreligger præcise tal for fiskebestande, samt

ind- og udvejninger i nævnte periode, har det ikke været muligt at beregne

en samlet foderkvotient ud fra disse tal. I stedet er fiskeproduktionen

i 1. måleår estimeret ud fra foderforbruget og en vægtet foderkvotient

(se senere). Således fremkommer en årsproduktion (inkl. døde fisk) i

produktionsanlægget på Tvilho Dambrug på 103,5 tons fisk og en foderkvotient

beregnet som foderforbrug (ton) ift. fiskeproduktion inklusiv

døde fisk (ton) på 0,835. Denne værdi er baseret alene på tal i dambrugets

produktionsanlæg, og vil derfor ofte være noget lavere end den foderkvotient

der udregnes på baggrund af den endelige leverance af fisk

fra dambruget. Heri indgår nemlig typisk en kort periode hvor fiskene

opholder sig i levérdamme uden fodring. Endvidere leveres typisk en

mindre procentdel ekstra fisk som kompensation for senere tab under

transport og i aftagerleddet.

Det daglige foderforbrug er opgjort i figur 2. I juni 2005 døde næsten hele

den stående bestand(ca. 6 tons) i forbindelse med et udbrud af fiskedræber

og en efterfølgende saltbehandling.

kg foder

800

700

600

500

400

300

200

100

0

25-04-2005

25-05-2005

25-06-2005

25-07-2005

25-08-2005

25-09-2005

dato

25-10-2005

25-11-2005

25-12-2005

25-01-2006

Figur 2 .Foderforbrug i produktionsanlægget på Tvilho Dambrug i 1. måleår.

25-03-2006

25-02-2006

I tabel 2 er angivet hvilke fodertyper og –mængder, der har været anvendt

i Tvilho Dambrugs produktionsanlæg i det første måleår.

13

More magazines by this user
Similar magazines