Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

24

mg/l

5

4

3

2

1

0

Ammonium-N i indtagsvand og i udløb i Tvilho

apr-05 maj-05 jul-05 sep-05 okt-05 dec-05 feb-06 mar-06 maj-06

Måned

Figur 8 Ammonium-kvælstof koncentrationen (mg/l) målt i indtagsvandet til Tvilho

Dambrug og i udløbet til Nørrebækken i det første måleår.

mg/l

10

8

6

4

2

0

Nitrat+nitrit-N iindtagsvand og i udløbet i Tvilho

apr-05 maj-05 jul-05 sep-05 okt-05 dec-05 feb-06 mar-06 maj-06

Måned

NH-ud

NH-Ind

NO-Ind

NO-ud

Figur 9 Nitrat+nitrit-kvælstof koncentrationen (mg/l) målt i indtagsvandet til Tvilho

Dambrug og i udløbet til Nørrebækken i det første måleår.

mg/l

14

12

10

8

6

4

2

Total-N i indtagsvand og i udløb i Tvilho

0

apr-05 maj-05 jul-05 sep-05 okt-05 dec-05 feb-06 mar-06 maj-06

Måned

Tot-N-ud

Tot-N-Ind

Figur 10 Total-kvælstof koncentrationen (mg/l) målt i indtagsvandet til Tvilho Dambrug

og i udløbet til Nørrebækken i det første måleår.

More magazines by this user
Similar magazines