Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Udsatte børn – sprogvurdering og sprogarbejde - Servicestyrelsen

At bevæge sig fra et formidlende og vejledende

perspektiv til et mere dialogbaseret

samarbejde med forældre er en spændende

pædagogisk udfordring. Forældregruppen

er mangfoldig, og ønsker og behov for det

pædagogiske personales hjælp er vidt forskellige

fra familie til familie. Hvordan kan

det sikres, at forældrene får netop den hjælp

og støtte, de har behov for? Nogle gange er

der behov for, at de professionelle går foran

og viser vejen: ”Sådan skal du gøre!” Andre

gange er der behov for, at de professionelle

går ved siden af og støtter processen: ”Det

er godt, når du gør sådan gør mere af det!”

Der kan også være behov for, at de professionelle

går bagved og sikrer, at ingen falder

fra: ”Hov, du glemte lige!” Og endelig er det

det pædagogiske personales ansvar, at der

i dagtilbudet generelt er et sådant miljø og

stemning, at det stimulerer til sprog og

når de professionelle ”er væk” 3 .

Komiteen for Sundhedsoplysning udgav i

2006 pjecen Barnets sprog af Pia Thomsen.

3 Jævnfør modellen for ”de fire pædagogiske rum” i

Andersen, Kirsten Vagn (2009): Fælles opmærksomhed. I:

Servicestyrelsen (2009): Udsatte børn og sprogvurdering.

Dafolo Forlag.

Kulturelle og sociale rammer de voksnes opgave

Denne pjece er skrevet til forældre som en

vejledning i forhold til at styrke barnets

sprog. Pjecen er et godt udgangspunkt for

dialog med forældrene om barnets udviklingsproces

og de voksnes opgave i processen.

Når der skal fastsættes mål for læring og udvikling,

er det vigtigt at fokusere på mulige

handlinger, der kan befordre udviklingen

inden for overskuelig tid, således at oplevelsen

af forandringer og udvikling bliver

tydelig.

Temaerne i de generelle læreplaner og de individuelle

handleplaner i forhold til sprogvurderingerne

skal ses i en sammenhæng

og i lyset af at skabe gode udviklingsmuligheder

for alle i et inkluderende miljø. Det

skal blandt andet sikres gennem udarbejdelse

af handleplaner, løbende dokumentation

og evaluering, hvor indsatsen vurderes

og justeres i forhold til det pædagogiske

arbejde i hverdagen.

25

More magazines by this user
Similar magazines