Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

127

På papiret holdt straffene sig temmelig længe i flere lande.

Der er dog ingen tvivl om, at de de fleste steder, undtagen måske

Frankrig, var gået af brug længe før de forsvandt ud af lovene.

I Sverige blev råspringningen forbudt 1688 og begge straffe

ophævet 1755. I Danmark har kølhalingen været en mulighed

helt op til efter 1827, _ J a det er vist aldrig udtrykkelig nævnt,

at denne straf var ophævet. Frankrig holdt fast ved straffene til

1848 på papiret, og Holland helt til 1853.

Selv om 100 år er en lang tid for det enkelte menneske, er det

dog underligt at tænke på, at de her behandlede „barbariske"

skikke har haft en så sejg livskraft, og at det ikke er længere

siden, at de forsvandt. De forekommer os som levn fra en ubegribelig

fjern fortid. Vor moderne mentalitet opfatter dem som

anakronismer fra en tid som troede på den største strenghed for

at opretholde disciplinen og som havde bibelens ord i tanken:

øje for øje og tand for tand.

HENVISNINGER

1) J. H. Roding: Allgemeines Worterbuch der Marine I (1794), 837;

jfr. H. Brugmans: Zeemansleven (u. å.), 127 f.

2) Roding II (1796), 329.

3) E. Cleirac: Vs, et Covstvmes de la Mer (2. udg. 1661), 112 ; A. Jal:

Glossaire nautique (1848), 386; Claes Lindstrom: Sjofartens historia

(1951), 564.

4) Saxonis Gesta Danorum (ed. Olrik & Ræder) I (1931)3 4^3; Sakses

Danesaga (overs. Jørgen Olrik) II (1925), 275; Saxo Grammaticus:

Danmarks Krønike (N. F. S. Grundtvig overs.) III (1822), 290.

5) Til det flg. brugt Jal: Gloss. naut., 386 ; J. C. de Jonge: Geschiedenis

van het Nederlandsche Zeewezen I (1863), 80; W. McFee: The

Law of the Sea (1950), 65.

6) Aftrykt i Th. Rymer & R. Sanderson: Foedera, conventiones, literae

et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliæ I (1745), 21 ;

jfr. E. Keble Chatterton: The Story of the British Navy (ign), 24 f.;

Ålwin Schultz: Das hofische Leben II (1880), 225.

7) Om den gennemstungne hånd, jfr. Joh. Granlund i Sjohistorisk årsbok

(Stockh. 1947), 35 f.

8) Viggo Bentzon: Den danske Søret (1899), 15; Will. Senior i Mariner's

Mirror XXXVIII, 261 ; McFee: The Law of the Sea, 47 ff.

9) Cleirac: Vs, et Govst. 115.

More magazines by this user
Similar magazines