Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

g6

løbe tilbage og trække ham i vejret uden for skibet op til den

yderste rånok. Derpå må de på et givet tegn lade rebet, som i den

ene ende er fastgjort i skibet, løbe ud, hvorved delinkventen i løbet

af et øjeblik styrter ned i søen. Straks bliver han igen hejst op ved

hjælp af rebet, som er fastgjort i bæltet, og sådan fortsættes med

at slippe og lade rebet løbe ud, indtil han er faldet ned 3 gange og

har udstået den idømte straf. Derefter trækker man ham op igen

i skibet og binder rebet og bæltet af, hvorpå han atter bringes ind i

arresten".

Hvorfor admiralen her sætter et blåt flag, vides ikke; 1697

siges, at det er et rødt flag, og det er vist også det almindeligste

26 .

1709 får vi detailler om fremgangsmåden på et hollandsk

kompagniskib 27 :

„Skal en forbryder straffes med fald fra storråen, så bindes der

noget tovværk eller strikke om midten af livet, og dertil fastgøres

bag på ryggen et langt reb, som i forvejen er skåret igennem en

svær træblok, der er befæstet til storråen. Herpå skubbes forbryderen

overbord, og nogle matroser må hurtigt hale ind på det lange

reb og trække det i vejret helt op til storråens yderste nok. Efter

et givet signal giver de slip på rebet, så forbryderen straks farer

ned i søen; han bliver imidlertid straks trukket i vejret, indtil han

er faldet 3 gange ned og har lidt den idømte straf. - Er forbrydelsen

stor, kølhales den dømte. Man binder et reb om livet på ham og

binder en svamp, dyppet i olie, over hans ansigt og ører. Derpå

hænges vægte i et stærkt bælte eller reb, som er anbragt midt om

hans krop. Et andet stærkt reb drages under skibet, han fastbindes

dertil ved bæltet og kastes i søen på den ene side, trækkes under

skibet og atter op på den anden side. Man hænger vægte på ham

for at han kan synke, så han ikke støder mod kølen eller skibets

skarpe kanter".

1721 dømmes en „oploper", som har drukket sig fuld og stjålet

bådsmandens smørration på et hollandsk skib, til at falde fra storråen

3 gange og modtage 200 slag 28 .

Fra samme tid fortælles, at da en matros skulde springe 3 gange

fra råen, måtte alle skibe i konvojen lægge sig i en kreds omkring

admiralskibet og se på fuldbyrdelsen af straffen 29 .

Englænderen Will. Spavens fortæller om kølhaling omkring

1760 30 :

More magazines by this user
Similar magazines