Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

kedsføring, for at min undervisning er opdateret.Jeg inddrager mange artikler oginformationer fra massemedierne om forholdi omverdenen, for ellers bliver undervisningenuinspirerende.Jeg tjekker altid min mails klokken 6 ommorgenen, da der kan være nogle elever,som skriver sent til mig. Jeg svarer elevernehurtigt, og når de for eksempel laver studieretningsopgaver,chatter jeg med dem i weekenderne– det er jo der, de sidder og producererog har brug for hjælp.Jeg har haft lidt over 20 timers undervisningi denne uge, her tæller jeg også vejledningog prøveeksamen med, hvor elevernefremlægger deres erhvervscase. Det varedefra klokken 8 til 15 om onsdagen. Jeg menerikke, at undervisning kun kan deneres somat stå foran en klasse, det giver ikke et reeltbillede.Jeg er sammen med mine børn om eftermiddagen,og når de så er lagt i seng omaftenen, sætter jeg mig ofte til at arbejde. Såpå den måde har jeg aldrig rigtigt fri. I denneuge har jeg arbejdet re aftener om ugen.Jeg brokker mig ikke, jeg er rigtig glad formit arbejde som gymnasielærer. Men jegmener, at alle har for travlt med at have enholdning om at være gymnasielærer, selvom de ikke ved noget om det. Vi bliver måltmed øjne, som ser på gymnasiet med 30 årgamle briller. Der er manglende anerkendelsefor, at jeg arbejder eksibelt og chatter omen opgave med eleverne om aftenen ellersøndag formiddag eller modtager opkald fraeleverne i weekenden om personlige og socialeforhold, da jeg også er mentor.TEMA: ARBEJDSTIDLærerne har taget tid på og noteret alle deres opgaver ned fra søndag til lørdag.Gymnasieskolen bad Martin Hjorth blandt andet om at føre logbog over en tilfældig arbejdsuge på CPH West, HHX. Udover klassiskklasseundervisning havde Martin Hjorth også et hold elever til prøveeksamen, hvor de fremlagde en erhvervscase.ONSDAG TORSDAG FREDAGTidstart Tidslut Aktivitet06.00 06.01 Administratione-mail tjek07.15 07.45 ForberedelseEc Synopsislæsning samt andet07.50 08.00 ForberedelseKlargøring til fremlæggelser08.00 15.05 UndervisningPrøveeksamen. Elevernefremlægger deres erhvervscase16.00 16.03 AdministrationE-mail16.45 17.00 AdministrationE-case adm.17.00 17.10 Øvrige aktiviteter20.00 21.56 ForberedelseTidstart Tidslut Aktivitet06.00 06.03 AdministrationE-mail07.20 07.40 ForberedelseE-case forberedelse08.00 08.50 UndervisningErhvervscase fremlæggelse08.50 09.30 Pause09.30 09.50 AdministrationSnak om elever og klasse med kollega09.50 10.00 Pause10.00 11.30 Undervisning3. år afsætning11.30 12.00 AdministrationFrokost klassemøde12.00 12.45 Undervisning2. år afsætning12.45 13.30 UndervisningInnovationsvalghold14.30 15.30 Øvrige aktiviteterOK-orienteringsmødeTidstart Tidslut Aktivitet06.00 06.01 AdministrationE-mail08.00 10.00 RettearbejdeSRP-retning10.00 10.15 AdministrationE-mail10.15 14.40 RettearbejdeSRP-retningGymnasieskolen #8 201219

More magazines by this user
Similar magazines