Views
3 months ago

DẠY TỰ HỌC HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA

https://app.box.com/s/kmrax24vgzxu9vt09n0habf94jf9yve9

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bài 2.2: Cho ma trận 3 2 1 1 1 2 1 2 3 và 1 2 1 1 1 0 1 1 1 . Tính ? http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài giải: 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 3112 11 2112 21 11 22 31 Vậy 6 6 8 2 1 1 1 1 0 211 1 1 1 311 11 2 1 1 4 Bài 2.3: Hãy tính AB + BA = ?. Nếu Bài giải: . 1 10 31 1111 1 20 21 11 21 1 30 1 1 21 31 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 2 4 2 0 1 2 3 1 2 1 1.4 ( 2)( 4) ( 1).1 1.1 ( 2).2 ( 1).2 2.4 1.( 4) 2.1 2.11.2 2.2 1.4 2.( 4) 3.1 1.1 2.2 3.2 11 5 0 6 8 4 1 11 4 4 1 1 1 2 1 4 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 ; 3 4 4 1 1 2 2 1 0 1 1.1 ( 2).0 ( 1).1 2.11.0 2.1 1.1 2.0 3.1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 32 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 4.11.2 1.1 ( 4).1 2.2 0.1 1.1 2.2 1.1 7 5 1 0 10 8 6 2 6 11 6 1 Vậy 5 8 11 18 6 5 Bài 2.4: Cho ma trận Bài giải: x 4.( 2) 1.11.2 ( 4).( 2) 2.1 0.2 0 7 4 0 4 6 10 2 18 13 2x 1.( 2) 2.11.2 3 5 10 2 1 12 10 x 1 Trước hết, tính det(A), ta có: det( ) x 2 2x 3 x 1 . x 1 1 x 1 2x 1 2x 1 18 8 6 6 5 3 3 4.( 1) 1.2 1.3 ( 4).( 1) 2.2 0.3 1.( 1) 2.2 1.3 10 18 13 1 12 10 1 . Hãy tìm ma trận nghịch đảo ( x 1)( x x 3 2 1 x x 1) 2x 3 1 3 Điều kiện để có ma trận nghịch đảo là: x 1 0 x 1. Ta tìm ma trận phụ hợp nên . Ta có: 3 ( x 11 12 2 2 11 ( 1) .11; 12 ( 1) .( x x 1) ( x x 1) Ta suy ra 2 1 22 3 21 1) .( x 1) ( x 1); 22 ( 1) .2x 2 ( x ( x ( x 1) 2x * 11 21 2 3 12 22 x 1) 1 1 1 * 1 1 ( x 1) . 3 2 3 det( ) x 1 ( x x 1) 2x 1 3 x 1 2 x x 1 3 x 1 x 1 3 x 1 3 2x 3 x 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 3 1) . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 33 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì