Views
8 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Дата выпуска

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение: : Пример: 30190 3 год выпуска 0 столетие выпуска 1 десятилетие выпуска 9 вторая цифра месяца выпуска 0 первая цифра месяца выпуска Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /(2)013. Принадлежности и запасные детали Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com. Транспортировка ОСТОРОЖНО Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства. При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания. Хранение ОСТОРОЖНО Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Заявление о соответствии ЕU Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу. Продукт AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Тип: 1.534-xxx Основные директивы ЕU 2006/42/EC (+2009/127/EC) 2014/30/EU 2014/35/EU Лицо, ответственное за ведение документации: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 Технические данные Электрическое подсоединение Напряжение V 230 400 Частота Фаза/ 1/50 3/50 Гц Потребляемая W 400 мощность Тип защиты IPX4 Условия окружающей среды Температура °C -10...40 Влажность воздуха % 10...80 Уровень шума Уровень шума дб а dB(A) 63 Габариты Длина mm 1092 Ширина mm 531 высота mm 1094 Вес kg 70 58 RU - 4

A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára. Tartalomjegyzék Környezetvédelem. . . . . . . . . . HU 1 Biztonsági tanácsok. . . . . . . . . HU 1 Üzembe helyezés . . . . . . . . . . HU 1 Használat. . . . . . . . . . . . . . . . . HU 2 Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . HU 2 Üzemen kívül helyezés . . . . . . HU 2 Ápolás és karbantartás . . . . . . HU 2 Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . HU 3 Tartozékok és alkatrészek. . . . HU 3 Szállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU 3 Tárolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU 3 EU konformitási nyiltakozat . . . HU 4 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . HU 4 Környezetvédelem A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre. A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el. Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH) Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál: www.kaercher.com/REACH Biztonsági tanácsok Általános A személyeket, állatokat és tárgyakat fenyegető veszélyek elkerülése érdekében feltétlenül olvassa el az alábbi dokumentumokat, és vegye figyelembe azok tartalmát: – az üzemeltetési útmutatót – minden biztonsági utasítást – a jogalkotó mindenkori nemzeti előírásait Az automatikus üzemmódban az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a használókat jól látható figyelmeztető táblák tájékoztassák a – lehetséges veszélyekről, – a biztonsági berendezésekről – és a készülék kezeléséről. Használat Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól, korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják vagy, ha a készülék biztonságos használatát megmutatták nekik és ismerik az ezzel kapcsolatos veszélyeket. Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani! Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermekeknek felügyelet nélkül elvégezni. A gép környezetét mindig tisztán kell tartani, és ügyelni kell arra, hogy a talajon ne legyen szennyeződés és/vagy olaj- vagy zsírfoltok. Viselkedés vészhelyzet esetén A Érmebedobós készülék B Indítógombos készülék 1 „STOP” gomb Vészhelyzet esetén nyomja meg a „STOP” gombot. Veszély fokozatok VESZÉLY Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet. FIGYELMEZTETÉS Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. VIGYÁZAT Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet. FIGYELEM Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet. Szimbólumok a készüléken VESZÉLY Áramütés veszélye! Rendeltetésszerű használat Ez a készülék gépjárművek lábtörlőinek tisztítására szolgál. A lábtörlők anyaga gumi vagy textil. A szennyeződés forgó kefehengerrel távolítható el a lábtörlőből, és egy szennytartályban gyűjthető össze. Az üzemeltetés robbanásveszélyes környezetben nem megengedett. Az üzemeltetésnél az összes ajtót be kell zárni, és minden burkolatot fel kell helyezni. Ez a készülék ipari használatra alkalmas. Kapcsolja be a helyszíni áramellátást. 1 Zár 2 Borítás Nyissa ki a zárakat. Vegye le a burkolatot. 1 Főkapcsoló Fordítsa a főkapcsolót „1” helyzetbe. Helyezze vissza a fedelet. Tartó (opcionális) felhajtása 1 Tartótálca 2 Csavar Üzembe helyezés A készülék bekapcsolása Húzza fel a tartót, hajtsa fel, majd nyomja lefelé bepattanásig. Húzza meg mind a 4 csavart, hogy a tartót ne lehessen többé lefelé fordítani. HU - 1 59