Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Käsitsemine

Käsitsemine Teeninduselemendid Iga 8000 tsükli järel Vahetage hari (vt „Hooldustööd“). Hooldustööd Mündisahtli tühjendamine A Mündipiluga seade B Stardiklahviga seade 1 Mündi sisestamine 2 Märgutuli 3 Münditagastus 4 Stardiklahv 5 Mati sisestamine 6 Mati väljastamine START Mati puhastamine Mündipiluga seade: Laske münt mündiavasse. Seade käivitub. Stardiklahviga seade: Vajutage stardiklahvi. Seade käivitub. Pöörake mati puhastamist vajav pool allapoole. Lükake matt mati sisestusse ja hoidke kinni. Laske masinal matti mitu korda sisse tõmmata, tõmmake see tagasi ja pöörake ringi, kuni matt on üleni puhas. Võtke matt seadmest välja. Märkus: Kui te mati lahti lasete, liigub see seadmesse ja väljastatakse mati väljastamise kaudu. Seadistused Töötamise aja seadistamine Märkus: Seadistatav töötamise aeg kehtib järgmiste müntide sisestamisel: – 50 eurosenti – 50 Briti penni – 1 Šveitsi frank – 1 Poola zlott – 5 Norra krooni Võtke kaas maha (vt „Hooldus ja hooldustööd/ Kaane mahavõtmine“). 1 „PRG“ nupp 2 LED 3 3 LED 1 4 „P1“ nupp 5 Juhtimine Vajutage nupp „PRG“ ja hoidke seda all, kuni süttib LED 3. Töörežiimi seadistamine on aktiveeritud. Märkus: Töörežiimi seadistus lõppeb, kui 10 sekundi jooksul ei ole ühtegi nuppu vajutatud. Seadistus hakkab tööle tööajaga 0 sekundit. Maksimaalne tööaeg on 10 minutit. Kui see seadistus on saavutatud, hakkab LED 1 kiiresti vilkuma. Vajutage korraks nuppu „P1“. LED 1 hakkab kiiresti vilkuma ja tööaeg pikeneb 5 sekundi võrra. Vajutage pikalt nuppu „P1“. LED 1 vilgub aeglaselt ja tööaeg pikeneb 30 sekundi võrra. Soovitud tööaega saab seadistada vajutades korduvalt nupule „P1“. Seadistatud tööaja kinnitamiseks vajutage nuppu „PRG“, kuni LED 3 hakkab kiiresti vilkuma: Tööaeg on salvestatud. Kasutuselt võtmine Pange pealüliti asendisse „0“. Tehnohooldus ja korrashoid OHT Vigastuste oht tahtmatult tööle hakanud seadme ja elektrilöögi tõttu. Enne mistahes hooldustöödega alustamist peab pealüliti pöörama asendisse „0“ ja kindlustama seadme selle taaskäivitumise vastu. Iga päev Mündipiluga seadme korral: Tühjendage mündikassett (vt „Hooldustööd“). Tühjendage mustusekogumise anum (vt „Hooldustööd“). Kontrollige seadme üldist seisukorda. Vahetage kahjustatud osad välja. Kord nädalas Eemaldage mustus mati väljastusest. Puhastage masin. Iga 500 tsükli järel Määrige lukkusid roomava õliga (Caramba, WD 40). 1 Uks 2 Lukk 3 Mündisahtel Avage uks. Tõmmake mündisahtel välja ja tühjendage. Eesmise katte eemaldamine 1 Lukk 2 Kate Avage lukud. Võtke kate ära. Mustuse anuma tühjendamine Eemaldage eesmine kate (vt ülal). 1 Mustusemahuti (ei sisaldu tarnekomplektis) Võtke mustuse anum välja ja tühjendage. Pange mustuse anum oma kohale tagasi. Pange kate kohale ja lukustage. 96 ET - 2

Katte mahavõtmine 1 Kaas 2 Uks 3 Lukk 4 Tähtkruvi Avage lukud. Avage uks. Keerake tähikpeakruvi välja. Korrake protseduuri seadme teisel küljel. Võtke kaas ära. Harja vahetamine Võtke kaas maha (vt „Hooldus ja hooldustööd/ Kaane mahavõtmine“). 1 Uks 2 Lukk 3 Kruvi 4 Kiilrihm Avage uks. Keerake 4 kruvi lahti. Eemaldage kiilrihm. Eemaldage eesmine kate (vt „Hooldus ja hooldustööd/ Eesmise katte eemaldamine“). 1 Kruvi 2 Rihma ratas Keerake 2 kruvi lahti. Võtke rihma ratas maha. A Parem pool B Vasak pool 1 Kruvi Keerake 12 kruvi välja. 1 Hoidik 2 Kruvi 3 Harjavalts Keerake 4 kruvi välja. Tõstke harja valts üles. Võtke hoidikud maha. Võtke sissevõtt koos harja valtsiga välja. 1 Kruvi 2 Võll 3 Hoidik 4 Harjavalts Keerake 2 kruvi välja. Võtke võll välja. Võtke harja valts maha. Pange uue harja valtsiga uuesti kokku, toimides vastupidises järjekorras. Garantii Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Tarvikutel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi. Lisavarustus ja varuosad Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com. Transport ETTEVAATUS Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu. Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu. Hoiulepanek ETTEVAATUS Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu. 1 Lehter 2 Mustusemahuti Võtke prahimahutid ära. Tõmmake lehter välja. ET - 3 97