Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Förbereda

Förbereda batteripaketet Ladda upp batteripaketet NP-FW50 ”InfoLITHIUM” (medföljer) innan du använder kameran för första gången. x Uppladdning av batteripaketet ”InfoLITHIUM”-batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det kan också användas fastän det inte är helt uppladdat. Förbereda kameran 1 2 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren. • Tryck in batteripaketet tills det klickar till. Anslut batteriladdaren till vägguttaget. • CHARGE-lampan släcks när laddningen är klar. • Tiden som krävs för att ladda ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C är cirka 250 minuter. För U.S.A och Kanada Stickkontakt CHARGE-lampa För andra länder/områden än U.S.A. och Kanada CHARGE-lampa Strömkabel SE 12

Obs! • Uppladdningstiden varierar beroende på återstående kapacitet i batteripaketet samt laddningsomständigheterna. • Vi rekommenderar laddning av batteripaketet i en omgivningstemperatur på mellan 10 °C till 30 °C. Det kan hända att du inte kan ladda upp batteripaketet effektivt om temperaturen inte ligger inom detta område. • Anslut batteriladdaren till det närmaste vägguttaget. • CHARGE-lampan kan blinka snabbt när batteripaketet används första gången eller när batteriet inte har använts under en lång tid. Ta i sådana fall bort batteriet från laddaren och sätt tillbaka det och ladda sedan batteripaketet. • Försök inte ladda batteripaketet igen direkt efter att det har laddats, eller när det inte har använts efter att ha laddats. Om man gör det kommer det att påverka batteripaketets prestanda. z Använda kameran i andra länder — strömkälla Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V–240 V växelström, 50 Hz/60 Hz. Det behövs ingen spänningsomvandlare och om man använder en sådan kan det orsaka fel. Förbereda kameran x Sätta i det uppladdade batteripaketet 1 Skjut spärren i pilens riktning och öppna locket. SE 13