Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

3 Medan du trycker

3 Medan du trycker objektivet lätt mot kameran, ska du vrida objektivet medurs tills det klickar till i låst läge. • Kontrollera att du sätter på objektivet rakt. Förbereda kameran Obs! • Tryck inte på objektivfrigöringsknappen när du sätter på ett objektiv. • Ta inte i för hårt när du sätter på ett objektiv. • Objektivadaptern (säljs separat) krävs för att använda ett A-fattning-objektiv (säljs separat). Se bruksanvisningen som medföljde Objektivadaptern för mer information. x Ta av objektivet 1 Tryck in objektivfrigöringsknappen så långt det går och vrid objektivet moturs tills det stannar. Objektivfrigöringsknapp SE 16 Obs! • Om det kommer in damm eller skräp i kameran när du byter objektiv och det fastnar på bildsensorns yta (den del av kameran som fungerar som film) kan det komma med i bilderna beroende på tagningsförhållandena. På grund av dammskyddsfunktionen vibrerar kameran en aning när den stängs av för att förhindra att damm fastnar på bildsensorn. Man ska emellertid montera eller ta av objektivet snabbt på någon plats där det inte är dammigt. • Lämna inte kameran med objektivet avtaget. • Om du vill använda husskydd eller bakre objektivlock ska du köpa ALC-B1EM (husskydd) eller ALC-R1EM (bakre objektivlock) (säljs separat).

Sätta i ett minneskort (säljs separat) 1 Öppna locket. 2 Sätt i ett minneskort. • Tryck in minneskortet tills det klickar enligt bilden. Förbereda kameran 3 Stäng locket. Kontrollera riktningen för det avskurna hörnet. x Minneskort som kan användas Du kan inte använda följande minneskort med denna kamera: ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, SD-minneskort, SDHCminneskort och SDXC-minneskort. Du kan inte använda MultiMediaCard. För inspelning av filmer rekommenderas att man använder följande minneskort. ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” kallas båda ”Memory Stick PRO Duo” och SD-minneskort, SDHC-minneskort samt SDXC-minneskort kallas alla ”SD-kort” i denna manual. • (Mark2) (”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)) • (”Memory Stick PRO-HG Duo”) • SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort (Klass 4 eller mer) SE 17