Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Använda kontrollratten

Använda kontrollratten och programknapparna Med kontrollratten och programknapparna kan du använda kamerans olika funktioner. Behärska grundläggande funktioner x Kontrollratt Vid tagning tilldelas funktionerna DISP (Visa innehåll) och (Expon.kompens.) kontrollratten. Vid uppspelning tilldelas funktionerna DISP (Visa innehåll) och (Indexvisning) kontrollratten. När du vrider eller trycker på den högra/vänstra/övre/nedre delen av kontrollratten enligt skärmvisningen kan du välja inställningsalternativ. Ditt val bekräftas när du trycker på mitten av kontrollratten. Pilen betyder att du kan vrida kontrollratten. När alternativ visas på skärmen kan du bläddra genom dem genom att vrida eller trycka på den övre/nedre/vänstra/högra delen av kontrollratten. Tryck på mitten för att bekräfta ditt val. SE 26

x Programknappar Programknapparna har olika funktioner beroende på i vilket sammanhang de används. Den tilldelade funktionen för varje programknapp visas på skärmen. Tryck på programknapp A för att använda funktionen som visas i skärmens övre, högra hörn. Tryck på programknapp B för att använda funktionen som visas i skärmens nedre, högra hörn. Tryck på mitten av kontrollratten (programknapp C) för att använda funktionen som visas i mitten av skärmen. I denna handbok indikeras programknapparna av ikonen eller funktionen som visas på skärmen. A C B I detta fall fungerar programknapp A som [Meny]-knapp och programknapp B som [Fototips]-knapp. Programknapp C fungerar som [Fotoläge]-knapp. Behärska grundläggande funktioner SE 27