Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Använda kamerans

Använda kamerans vägledningsfunktion Kameran tillhandahåller diverse ”Hjälpguider” som förklarar funktionerna och ”Fotograferingstips” som introducerar tips för bättre fotografering. Använd dessa guider för att använda kameran på ett bättre sätt. x Hjälpguider Kameran visar hjälpguider för att förklara den valda funktionen när du ändrar inställningen etc. Du kan dölja hjälpguider genom att välja [Meny] t [Installation] t [Visn. Hjälpguide] t [Av]. Behärska grundläggande funktioner x Fotograferingstips Kameran visar fotograferingstips baserat på det valda fotograferingsläget. 1 När [Fototips] visas i det nedre högra hörnet på skärmen ska du trycka på knappen nere till höger (sidan 27). Ett fotograferingstips enligt det aktuella motivet visas automatiskt. [Fototips] 2 Tryck till vänster eller höger på kontrollratten och sök efter fotograferingstips. • Vrid kontrollratten för att rulla texten upp och ner. z För att ta fram alla fotograferingstips Du kan söka igenom alla fotograferingstips från menyn. 1[Meny] t [Kamera] t [Fotograferingstips]. 2Söka efter önskade fotograferingstips. Du kan få åtkomst till ett tips från [Innehållsförteckning]. SE 28

Användning av inspelningsfunktioner Ställa in funktionen med hjälp av Fotokreativitet Du kan använda kameran intuitivt med hjälp av Foto-kreativitet eftersom skärmen har utformats för mer intuitiv användning än den normala skärmen. Du kan enkelt ta en bild av ett motiv och enkelt skapa kreativa foton. 1 Tryck på [Meny] och välj därefter [Fotoläge] t (Intelligent auto). 2 3 4 Tryck mitt på kontrollratten. Foto-kreativitetskärmen visas. [Meny] Kontrollratt Välj objektet som du vill justera genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. (Bakgrundsdefokus): Justerar bakgrundens suddighet. (Bildeffekt): Väljer önskat effektfilter för tagning. (Försköningseffekt): Justerar nivån för försköningseffekten. (Självutlösare/Kontin. matning): Aktiverar 10-sekunderssjälvutlösaren/Tar bilder kontinuerligt med hög hastighet. (Livfullhet): Justerar livfullheten. (Färg): Justerar färgen. (Ljusstyrka): Justerar ljusstyrkan. Välj önskad inställning genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. Skärmen ändras till Foto-kreativitet-skärmen. Upprepa steg 2 – 4 för att kombinera diverse funktioner. Användning av inspelningsfunktioner Obs! • Foto-kreativitet-funktionen är endast tillgänglig när ett E-fattning-objektiv är monterat. SE 29