Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Välja prestandaläge n134 N Så här väljer du ett prestandaläge Skjut prestandalägesomkopplaren (1) i riktning mot det önskade läget. Lägestyp STAMINA-läge SPEED-läge AUTO-läge Beskrivning Använder Intel Graphics Media Accelerator och inaktiverar vissa av datorns hårdvaruenheter för att spara batteriström. Använder NVIDIA-grafikkort för bättre prestanda. Väljer automatiskt STAMINA- eller SPEED-läge för att ge optimal prestanda när: - Nätadaptern är ansluten eller frånkopplad. - En extern enhet ansluts eller kopplas bort från HDMI-utgången på datorn eller DVI-D-porten på portreplikatorn (tillval). - Din dator är ansluten till eller frånkopplad från portreplikatorn (tillval).

Anpassa din VAIO-dator > Välja prestandaläge n135 N Kontrollera aktuellt prestandaläge ❑ Ta reda på vilken prestandalägeslampa som lyser: STAMINA, SPEED eller AUTO. ❑ Ta reda på vilken prestandalägesikon som viss i Windows meddelandefält.