Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera LCD-skärmen n160 N Hantera LCD-skärmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att du avskärmar direkt solljus när du använder datorn nära ett fönster. Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Detta kan orsaka skador. När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen. En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare. Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått. Ändra inte inställningarna för LCD-skärmens orientering i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det går att välja andra inställningar. Detta kan göra datorn instabil. Sony ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av att inställningarna ändras. Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan orsaka repor eller skador på LCD-skärmen.

Försiktighetsåtgärder > Nätdrift n161 N Nätdrift ❑ ❑ ❑ Dela inte ett nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare. Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. Med en sådan enhet skyddar du datorn mot skador som uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder. Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.