Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 92 N ❑ ❑ ❑ ❑ Säkerhetskopieringsfil för nyckel och certifikat Standardfilnamn: SpBackupArchive.xml PSD-säkerhetskopieringsfil Standardfilnamn: -Personal Secure Drive.fsb Säkerhetskopieringsfil för ägarens lösenord Standardfilnamn: SpOwner_.tpm Protokollfil Standardfilnamn: SpProtocol__..txt

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 93 N Konfigurera TPM Om du vill använda den inbyggda TPM måste du: 1 Aktivera TPM på BIOS-inställningsskärmen. 2 Installera programmet Infineon TPM Professional Package. 3 Initiera och konfigurera TPM. Så här aktiverar du TPM på BIOS-inställningsskärmen 1 Slå på datorn. 2 Tryck på tangenten F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Tryck på < eller , för att välja fliken Security, på M eller m för att välja Change TPM State, och sedan på Enter. 4 Tryck på M eller m för att välja Enable och sedan på Enter. 5 Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck sedan på Enter. 6 När systemet startat om väljer du Execute i bekräftelsefönstret, och trycker sedan på Enter. ✍ Du kan också inaktivera TPM och ta bort TPM-konfigurationen på BIOS-inställningsskärmen. ! Innan du aktiverar TPM ska du se till att datorlösenordet är inställt som skydd mot obehöriga ändringar i TPM-konfigurationen. Om TPM är aktiverat tar det längre tid innan VAIO-logotypen visas eftersom säkerhetskontroller utförs när datorn startas. Du kommer inte åt några TPM-skyddade data om du tar bort TPM-ägarskapet. Innan du tar bort TPM-konfigurationen ska du se till att göra säkerhetskopior av TPM-skyddade data.