Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning n180 N Hur kan jag minska volymen för återställningsområdet? Den inbyggda lagringsenheten innehåller ett återställningsområde där informationen för systemåterställning lagras. Om datorn innehåller en fast disk kanske du vill minska återställningsområdet genom att ta bort information. 1 Sätt in ett återställningsmedia i den optiska skivenheten medan datorn är i Normalläge. Stäng sedan av datorn och slå på den igen. ! Använd återställningsmedia som du skapade när du först fick din dator. ✍ Om du använder en extern optisk skivenhet (medföljer ej) startar du om datorn och trycker på F11 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 2 Tryck på M eller m för att välja VAIO Care Rescue och tryck på Enter. 3 Klicka på Tools och Start advanced recovery wizard. ✍ När meddelandet Do you need to rescue data? visas gör du vid behov en säkerhetskopia av all data. 4 Följ instruktionerna på skärmen tills fönstret Select recovery type visas. 5 Välj Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Följ instruktionerna på skärmen. ! Ovanstående procedur innebär även en systemåterställning. Program och data som du sparat på lagringsenheten innan du tar bort information för systemåterställning kommer att gå förlorade. När du har tagit bort informationen för systemåterställning behöver du återställningsmedia för systemåterställning vid ett senare tillfälle.

Felsökning > Batteri n181 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Batteriets laddningsstatus kan du kontrollera via laddningsindikatorn. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 24). När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till ett nätuttag med nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? Ladda om batteriet när: ❑ Strömmen i batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorn blinkar. ❑ Du inte har använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd närmar sig slutet. Batteriets laddningskapacitet kan kontrolleras via Battery-funktionen i VAIO Control Center. Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt medan det driver datorn.