Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Носител за възстановяване n170 N ! Гореописаната процедура извършва възстановяване на системата. Приложенията и данните, които сте въвели в запаметяващото устройство преди отстраняването на данните за възстановяване на системата, ще бъдат загубени. След като сте отстранили данните за възстановяване на системата, ще ви е необходим носител за възстановяване за на системата на по-късен етап.

Отстраняване на неизправности > Дял n171 N Дял Как мога да създам отделен дял на твърдия диск? Функцията на Windows позволява да създавате дял, без да възстановявате компютърната система. 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел, Система и защита и Създаване и форматиране на дялове върху твърд диск от Административни инструменти. 2 Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. Ако сте влезли в системата на компютъра като стандартен потребител, може да се появи предупреждение за въвеждане на администраторско име и парола. 3 Щракнете с десния бутон на мишката върху устройство C и изберете Свиване на том. 4 Въведете размера на дяла, който ще създавате в Въведете размера на пространството, което трябва да бъде свито, в МБ и щракнете върху Свиване. 5 Щракнете с десния бутон на мишката върху Незаделени и изберете Нов обикновен том. 6 Следвайте инструкциите на екрана. ✍ Ако използвате VAIO Care Rescue, можете да създадете дял в процеса на възстановяване. Вижте Използване на VAIO Care (стр. 38) за повече информация.