Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 24 N 5 Поставете отново капака. Уверете се, че всички щифтове на капака са плъзнати на място, и натиснете капака по посока на стрелката. 6 Поставете и затегнете свалените винтове.

Първи стъпки > Използване на батерията n 25 N Изваждане на батерията ! Всички незапаметени данни ще се изгубят, ако отстраните батерията, докато компютърът е включен, но не е свързан към адаптера за променлив ток. 1 Изключете компютъра, затворете LCD дисплея и изключете променливотоковия адаптер от електрическия контакт, ако е включен. 2 Развийте двата винта (1), плъзнете долния капак по посока на стрелката (2) и отстранете капака. ! Внимавайте да не загубите отстранените винтове.