Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 18 N Отдолу (без долния капак) A Модул на паметта (стр. 136) B Конектор за батерия (стр. 22)

Първи стъпки > Информация за индикаторите n 19 N Информация за индикаторите Компютърът е оборудван със следните индикатори: Индикатор Заряд Вградена камера Достъп до медии Дисково устройство Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функции Свети, докато батерията се зарежда. Вижте Зареждане на батерията (стр. 28) за повече информация. Свети, когато се използва вградената камера. Свети, когато се осъществява достъп до данни в картата с памет, например “Memory Stick” и SD карта. (Не поставяйте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети.) Когато индикаторът не свети, картата с памет не се използва. Свети по време на достъп до данните във вграденото устройство за съхранение или оптичното дисково устройство. Не поставяйте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети. Натиснете бутоните Fn+Num Lk, за да активирате клавиатурата с цифри. Натиснете бутоните още веднъж, за да деактивирате клавиатурата с цифри. Когато индикаторът не свети, цифровата клавиатура не е активна. Натиснете клавиша Caps Lock, за да въвеждате главни букви. Буквите ще станат малки, ако натиснете бутона Shift, докато индикаторът свети. Натиснете бутона още веднъж, за да изключите индикатора. Когато индикаторът Caps lock изгасне, се възстановява нормалния режим на въвеждане. Натиснете клавишите Fn+Scr Lk, за да смените начина на превъртане на дисплея. Когато индикаторът Scroll lock е изгасне, се възстановява нормалният режим на превъртане. Функциите на клавиша Scr Lk са различни според програмата, която използвате, и не работят при всички програми. Свети, когато са активирани една или повече функции за безжична комуникация.