Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n184 N Оптични дискове Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск? Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete може да доведе до загуба на занни. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вижте Дискове (стр. 146) за инструкции. Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът ви е в нормален режим. Натиснете бутона за изваждане на дисковото устройство. Функционирането на оптичното дисково устройство на компютъра може да е забранено в BIOS екрана за конфигуриране. Следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 132), за да разрешите функционирането на устройството. Ако бутона за изваждане на дисковото устройство не работи, щракнете върху Старт и Компютър, щракнете с десен бутон върху иконата на оптичното дисково устройство и изберете Извади. Ако никоя от изброените по-горе възможности не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно изваждане на оптичното дисково устройство. Опитайте да рестартирате компютъра.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n185 N Какво да правя, ако не мога да възпроизведа правилно диск на компютъра? ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че дискът е вкаран в оптичното дисково устройство така, че етикетът му да сочи нагоре. Уверете се, че са инсталирани необходимите програми според инструкциите на производителя. Възпроизвеждането на Blu-ray Disc на свързан външен екран, може да бъде прекъснато в зависимост от типа и скоростта на обмен. Можете да решите този проблем чрез намаляване на резолюцията на екрана. Следвайте стъпките в Защо на екрана не се показва видео? (стр. 192), за да промените резолюцията на екрана. Ако дискът е замърсен или повреден, компютърът ще спре да отговаря. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ❑ ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete може да доведе до загуба на занни. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вижте Дискове (стр. 146) за инструкции. Ако възпроизвеждате диск, а не чувате никакъв звук, направете едно от следните неща: ❑ Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите Fn+F2. Натиснете ги още веднъж. ❑ Възможно е нивото на звука да е намалено чрез бутоните Fn+F3. Задръжте бутоните Fn+F4 натиснати, за да увеличите нивото на звука достатъчно, за да го чувате. ❑ Щракнете с десен бутон върху иконата за сила на звука на лентата на задачите и щракнете върху Отвори миксера за сила на звука, за да проверите настройките. ❑ Проверете настройката за сила на звука на аудио миксера. ❑ Ако използвате външни високоговорители, проверете настройките за сила на звука на високоговорителите, както и връзките между тях и компютъра.