Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 20 N 3 Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills den utstående delen (2) på någon sida av batterifacket passar in i det u-formade jacket (3) på någon sida av batteriet. 4 Tryck ned batteriet i facket tills det klickar på plats. 5 Skjut batterispärren LOCK till läget LOCK så att batteriet sitter fast ordentligt i datorn.

Komma igång > Använda batteriet n 21 N Så här tar du ut batteriet ! Om du tar ut batteriet medan datorn är på och inte är ansluten till nätadaptern kommer alla osparade data att gå förlorade. 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batterispärren LOCK (1) till upplåst läge. 3 Skjut och håll fast frigöringsreglaget RELEASE (2), sätt fingertoppen under fliken (3) på batteriet och lyft batteriet i pilens riktning. Skjut sedan loss det från datorn. ! Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony som uppfyller kvalitetssäkerhetstandarder och levereras med VAIO-datorn. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med äkta Sony-batterier.