Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n130 N Akumulator Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora? Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora (strona 22). Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego? Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieciowego za pośrednictwem zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, nawet jeśli zainstalowany jest w nim akumulator. Kiedy należy doładować akumulator? Akumulator należy naładować, gdy: ❑ jest on na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania, ❑ nie był on używany przez dłuższy czas. Kiedy należy wymienić akumulator? Kiedy akumulator osiągnie koniec okresu przydatności do użycia, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie wymiany akumulatora. Za pomocą funkcji Akumulator (Battery) w aplikacji VAIO Control Center można okresowo sprawdzać aktualną pojemność akumulatora. Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie? Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n131 N Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora? Komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu w tryb hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje na temat sposobu ręcznego włączania trybu hibernacji można znaleźć w sekcji Używanie trybu hibernacji (strona 29). Dlaczego akumulatora nie można naładować do końca? Włączona jest funkcja ochrony akumulatora w oknie VAIO Control Center, pozwalająca wydłużyć jego żywotność. Sprawdź ustawienia na ekranie VAIO Control Center. Co należy zrobić, gdy pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej instalacji akumulatora, a komputer przejdzie w tryb hibernacji? ❑ ❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19). Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Należy wyjąć akumulator i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).