Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 92 N Ustawianie hasła startowego Jak dodać hasło startowe (hasło komputera) 1 Włącz komputer i naciskaj klawisz F2, aż zniknie logo VAIO. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS. Jeśli nie pojawi się ten ekran, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter. 3 Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter. Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji). 4 Wybierz opcję Password when Power On w sekcji Security i naciśnij klawisz Enter. 5 Zmień ustawienie z Disabled na Enabled. 6 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 93 N Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika) ! Przed ustawianiem hasła użytkownika upewnij się, że zostało ustawione hasło komputera. 1 Włącz komputer i naciskaj klawisz F2, aż zniknie logo VAIO. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS. Jeśli nie pojawi się ten ekran, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter. Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji). 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera) 1 Włącz komputer i naciskaj klawisz F2, aż zniknie logo VAIO. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS. Jeśli nie pojawi się ten ekran, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.