Views
9 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji BLUETOOTH n 72 N Przerywanie komunikacji za pomocą technologii BLUETOOTH Jak przerwać komunikację za pomocą technologii BLUETOOTH 1 Wyłącz urządzenie BLUETOOTH, które komunikuje się z komputerem. 2 W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji BLUETOOTH, aby przestawić go w położenie Off.

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji BLUETOOTH n 73 N Uwagi dotyczące używania funkcji BLUETOOTH ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków: ❑ występowania przeszkód takich jak ściany; ❑ odległości między urządzeniami; ❑ materiału użytego do budowy ścian; ❑ bliskości urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych; ❑ zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych; ❑ konfiguracji urządzeń; ❑ typu aplikacji; ❑ typu systemu operacyjnego; ❑ wykorzystywania jednocześnie funkcji BLUETOOTH i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze; ❑ rozmiaru przesyłanych plików. Przy przesyłaniu dużych plików mogą one zostać uszkodzone ze względu na ograniczenia standardu BLUETOOTH oraz zakłócenia elektromagnetyczne występujące w otoczeniu. ❑ Wszystkie urządzenia z funkcją BLUETOOTH muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych. ❑ Mogą wystąpić błędy synchronizacji danych audio i wideo, jeśli dane wideo są odtwarzane na komputerze, a audio — na podłączonym do niego urządzeniu z funkcją BLUETOOTH. Jest to częste zjawisko w przypadku używania komunikacji BLUETOOTH i nie świadczy ono o nieprawidłowości.