Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > BLUETOOTH технология n142 N Какво да направя, ако иконата на BLUETOOTH не се показва в лентата на задачите? ❑ ❑ Уверете се, че превключвателят до BLUETOOTH е зададен на On в прозореца VAIO Smart Network. За да се покаже иконата на BLUETOOTH в лентата на задачите, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десния бутон върху иконата на BLUETOOTH устройството и щракнете върху Настройки за Bluetooth. 3 Щракнете върху раздела Опции и поставете отметка в квадратчето Показвай иконата на Bluetooth в областта за уведомяване.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n143 N Оптични дискове Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск? Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ! Изключването на компютъра чрез клавишите Ctrl + Alt + Delete може да доведе до загуба на незаписаните данни. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Дискове (стр. 110) за инструкции. Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е в нормален режим. Натиснете бутона за изваждане на устройството. Ако бутонът за изваждане на устройството не работи, щракнете върху бутона Старт, изберете Компютър, щракнете с десния бутон върху иконата на оптичното дисково устройство, след което щракнете върху Извади. Ако нито една от горните опции не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно изваждане на оптичното дисково устройство. Опитайте да рестартирате компютъра.