Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дисплей n148 N Дисплей Защо екранът изгасва? ❑ ❑ ❑ ❑ Екранът на компютъра може да изгасне, ако захранването на компютъра отпадне или ако той влезе в енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация). Ако компютърът е в LCD (видео) режим на заспиване, натиснете произволен клавиш, за да го върнете в нормален режим. За допълнителна информация вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27). Уверете се, че компютърът е свързан добре към захранването и е включен, както и че индикаторът на захранването свети. Ако компютърът използва захранване от батерията, се уверете, че батерията е поставена правилно и е заредена. За допълнителна информация вж. Използване на батерията (стр. 19). Ако изходният дисплей е насочен към външен дисплей, натиснете клавишите Fn + F7. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 34).

Отстраняване на неизправности > Дисплей n149 N Какво да правя, ако не виждам правилни изображения и видеоклипове? ❑ ❑ Задължително изберете Истински цвят (32 bit) за цветовете на дисплея, преди да използвате софтуер за видео/изображения или да стартирате възпроизвеждане на DVD. Ако изберете каквато и да е друга опция, това може да попречи на този софтуер да показва успешно изображения. За промяна на цветовете на дисплея следвайте тези стъпки: 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху Разширени настройки. 3 Щракнете върху раздела Монитор. 4 Изберете Истински цвят (32 bit) под Цветовe. Не променяйте разделителната способност на дисплея, докато използвате софтуера за видео/изображения или възпроизвеждате DVD дискове, тъй като това може да причини неуспешно възпроизвеждане/изобразяване или нестабилност на системните операции. В допълнение, препоръчва се да забраните скрийнсейвъра преди да стартирате възпроизвеждане на DVD диск. Ако скрийнсейвърът е разрешен, той може да се активира по време на възпроизвеждането на DVD диска и да попречи на успешното му изпълнение. Някои скрийнсейвъри могат дори да променят разделителната способност и цветовете на дисплея. Какво да направя, ако някои елементи не се побират на екрана на компютъра? Проверете дали размерът на текста е зададен на 100 %. Ако не е, някои елементи, например софтуерни менюта, може да не се показват правилно в зависимост от софтуера, който използвате. Вж. Помощ и поддръжка на Windows за повече информация относно начина за промяна на размера на текста.