Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на USB устройство n 88 N Свързване на USB устройство Можете да свържете към компютъра USB (универсална серийна шина) устройство, като например мишка, флопидисково устройство, високоговорител или принтер. Свързване на USB устройство 1 Изберете USB порта (1), който предпочитате да използвате. 2 Включете кабела на USB устройството (2) в USB порта.

Използване на периферни устройства > Свързване на USB устройство n 89 N Бележки за свързването на USB устройства ❑ ❑ ❑ ❑ Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера, предоставен заедно с USB устройството, преди да го използвате. За допълнителна информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Използвайте USB принтер, съвместим с вашата версия на Windows, за отпечатване на документи. За информация относно това как да премахнете USB устройство вж. ръководството, придружаващо устройството. За да предпазите компютъра и/или USB устройства от повреда, спазвайте следните препоръки: ❑ При преместване на компютъра с включени към него USB устройства, избягвайте да излагате USB портовете на удари и натиск. ❑ Не поставяйте компютъра в чанта или куфар, когато към него са свързани USB устройства.