Views
9 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на BLUETOOTH функцията n 70 N Използване на BLUETOOTH функцията Можете да установите безжична комуникация между компютъра и други BLUETOOTH ® устройства, като например друг компютър или мобилен телефон. Можете да прехвърляте данни между тези устройства без кабел и в обхват до 10 метра на открито пространство. BLUETOOTH сигурност Технологията за безжична BLUETOOTH връзка има функция на удостоверяване, която ви позволява да изберете с кое устройство да комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да предотвратите достъпа на неизвестни BLUETOOTH устройства до компютъра. При първата комуникация между две BLUETOOTH устройства трябва да се определи общ ключ за достъп (парола, необходима за удостоверяване) за регистриране на двете устройства. След като устройството бъде регистрирано веднъж, няма нужда от повторно въвеждане на ключа за достъп. ✍ Ключът за достъп може да е различен всеки път, но и при двете устройства трябва да е еднакъв. При определени устройства, като например мишка, не може да се въведе ключ за достъп.

Използване на компютъра VAIO > Използване на BLUETOOTH функцията n 71 N Комуникация с друго BLUETOOTH устройство Можете да свържете компютъра към BLUETOOTH устройство, например друг компютър, мобилен телефон, PDA, слушалка, мишка или цифров фотоапарат, без да използвате кабели.