Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af computeren n114 N ❑ Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter computeren. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk og ekstra belastning. Hvis du trykker for hårdt på skærmen, kan skærmen blive beskadiget eller få funktionsfejl. Når du skal åbne computeren, skal du holde med den ene hånd på den nederste del og løfte LCD-skærmen med den anden hånd. Sørg for at holde computeren med begge hænder, når du bærer den, mens LCD-skærmen er slået op. ❑ Brug en taske, der er specielt designet til at transportere computeren.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af det indbyggede kamera n115 N Håndtering af det indbyggede kamera ❑ ❑ ❑ ❑ Rør ikke det dæksel, der beskytter objektivet på det indbyggede MOTION EYE-kamera, da der kan komme ridser på dækslet, som vil blive vist på billederne. Objektivet på det indbyggede MOTION EYE-kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om computeren er tændt eller slukket, fordi der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset. Det indbyggede MOTION EYE-kamera er deaktiveret, mens videoer eller stillbilleder importeres fra en i.LINK-kompatibel enhed, der er sluttet til i.LINK-porten. Rengør beskyttelsesdækslet til objektivet på det indbyggede MOTION EYE-kamera med en blæsebørste eller en blød børste. Hvis dækslet er meget snavset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Der må ikke gnides på dækslet, da det er trykfølsomt.