Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Computer

Fejlfinding > Computer n124 N Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, men computerskærmen alligevel er sort? ❑ ❑ ❑ Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke programvinduet. Der er muligvis opstået en programfejl. Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete, og klik på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i mere end fire sekunder for at lukke computeren. Afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapteren, og lad computeren være i ca. fem minutter. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren, og tænd computeren igen. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tænd/sluk-tasten eller tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete, kan du miste data, der ikke er gemt.

Fejlfinding > Computer n125 N Hvad skal jeg gøre, hvis computeren eller softwaren ikke reagerer? ❑ ❑ Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på pilen ud for knappen Lås. Klik derefter på Luk computeren for at slukke computeren. ❑ Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Luk computeren. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Luk computeren. ❑ Hvis computeren stadig ikke slukkes, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den inde, indtil computeren slukkes. ❑ ❑ ❑ ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt. Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren. Prøv at installere softwaren igen. Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support.