Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Mikrofon

Fejlfinding > Mikrofon n158 N Mikrofon Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer? Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du sikre dig, at mikrofonen er tændt, og at den er sluttet korrekt til mikrofonstikket på computeren. Hvordan undgår jeg mikrofonfeedback? Mikrofonfeedback opstår, når mikrofonen modtager lyden fra en lydoutputenhed, f.eks. en højttaler. Sådan undgår du dette problem: ❑ Placer mikrofonen på afstand af lydoutputenheder. ❑ Skru ned for højttalernes og mikrofonens lydstyrke.

Fejlfinding > Højttalere n159 N Højttalere Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på denne tastkombination igen. Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasten VOL-. Tryk på VOL+ for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se, om du kan bruge forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? (side 159). Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres. Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug. Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra. Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne.