Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 20 N 4 Skub batteriet ned i rummet, indtil der lyder et klik. 5 Skub knappen LOCK udad, så batteriet sidder fast i computeren. ✍ Når computeren er sluttet direkte til elnettet, og batteriet samtidig er installeret, bruger computeren elnettet som strømkilde. ! Nogle genopladelige batterier opfylder ikke Sonys kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Af sikkerhedsmæssige grunde kan denne computer kun fungere med de originale Sony-batterier, der er designet til denne model. Hvis du installerer et batteri, der ikke er godkendt, bliver batteriet ikke opladet, og computeren holder op med at fungere.

Introduktion > Brug af batteriet n 21 N Opladning af batteriet Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet. Sådan oplader du batteriet 1 Installer batteriet. 2 Slut computeren til en strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Opladningsindikatoren er tændt, mens batteriet oplades. Når batteriet næsten er opladet til det niveau, du har valgt ved hjælp af batteriopladningsfunktionerne, slukkes opladningsindikatoren. Du kan se, hvordan du vælger det maksimale opladningsniveau, i Brug af batteriopladningsfunktionerne (side 23). Opladningsindikatorens statusvisning Lyser orange Blinker sammen med den grønne strømindikator Blinker sammen med den orange strømindikator Blinker hurtigt med orange lys Betydning Batteriet oplades. Batteriet er ved at løbe tør for strøm (normal tilstand). Batteriet er ved at løbe tør for strøm (slumretilstand). Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt eller ikke sidder ordentligt fast. ! Oplad batteriet som beskrevet i denne vejleding fra første opladning.