Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > n122 N ❑

Fejlfinding > n122 N ❑ Lyd/video (side 163) ❑ Memory Stick (side 166) ❑ Eksterne enheder (side 167)

Fejlfinding > Computer n123 N Computer Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke starter? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse. Kontroller, at batteriet er installeret korrekt og opladet. Afbryd forbindelsen til alle eventuelle USB-enheder, og genstart computeren. Fjern eventuelle ekstra hukommelsesmoduler, som du har installeret, efter du købte computeren, og genstart computeren. Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere, at stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt. Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til strømforsyningen og tændt. Kontroller, at de knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med softwaren. Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren. Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst én time. Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun bruge det originale genopladeligt Sony-batteri og den vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.