Views
2 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 6: Easy Setup

Krok 6: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom základných nastavení. Ak nedokončíte postup Easy Setup, ponuka sa zobrazí pri každom zapnutí prehrávača. Uvedené nastavenia vykonajte v nasledovnom poradí. Pri prvom zapnutí Vyčkajte cca 90 sekúnd, kým sa prehrávač zapne a spustí nastavenia Easy Setup. Akonáhle bude postup Easy Setup dokončený, aktivačný čas už bude kratší. e Zvoľte “Start” a stlačením ENTER spustíte “Easy Setup”. Before using, make some simple settings for the BD player. Start Cancel Use Easy Setup Please use the Initial Setup if you want to make more detailed settings. to select then press ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit ◆Ak sa uvedená ponuka nezobrazí Pokračujte krokom 6. Táto ponuka sa zobrazí len pri prvom zapnutí prehrávača. f Zvoľte formát výstupného video signálu pre pripojený TVP a stlačte ENTER. Podrobnosti o výstupnom video signáli pozri str. 46. ◆ Ak používate konektor HDMI OUT DIMMER 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 CLEAR TV DISPLAY VIDEO FORMAT AUDIO SUBTITLE ANGLE RED GREEN YELLOW BLUE "/1 Output Video Format Auto 576i/480i 576p/480p 720p 1080i 1080p Source Direct Easy Setup Select [Auto] to automatically match the video output format with the HDMI-connected TV. Confirm SYSTEM MENU Exit SYSTEM MENU RETURN TOP MENU POP UP/ MENU

g Zvoľte vhodný pomer strán pre váš TVP a stlačte ENTER. Krok 7: Ďalšie nastavenia Easy Setup TV Type 16:9 4:3 Po aplikovaní prepojenia sú potrebné nasledovné nastavenia. Select the screen aspect ratio to match your TV. Confirm SYSTEM MENU Exit ◆ Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo štandardný TVP s pomerom strán 4:3 so širokouhlým režimom Zvoľte “16:9” (str. 45). ◆ Ak vlastníte štandardný TVP s pomerom strán 4:3 Zvoľte “4:3” (str. 45). h Zvoľte “Finish Setup” a stlačte ENTER. Pre video zapojenie ◆Ak používate konektory COMPONENT VIDEO OUT (Schéma C –str. 10) • Zvoľte rozlíšenie výstupného video signálu pre TVP stláčaním VIDEO FORMAT (str. 46). ◆Ak používate konektor HDMI OUT (Schéma D –str. 11) • Zvoľte rozlíšenie výstupného video signálu pre TVP stláčaním VIDEO FORMAT (str. 46). • Zvoľte typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT v položke “YCbCr/RGBPC (HDMI)” v ponuke “Video Setup” (str. 45). Začíname Settings are complete. Enjoy using your BD player! Finish Setup Go Back Use Easy Setup to select then press ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit z Rady • Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia týchto nastavení, pozri “Resetovanie prehrávača” (str. 53). • Postup “Easy Setup” môžete spustiť z ponuky “Options” (str. 52). Pre audio zapojenie ◆Ak používate konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL) (Zapojenie B-2 , C-2 , D-2 –str. 13 až 15) • Nastavte “Dolby Digital Output” a “DTS Output” v ponuke “Audio Setup” (str. 47) podľa dekodéra AV zosilňovača (receivera). ◆Ak používate konektor HDMI OUT (HDMI zapojenie D-2 , D-3 –str. 15) • Nastavte “Dolby Digital Output” a “DTS Output” v ponuke “Audio Setup” (str. 47) podľa dekodéra AV zosilňovača (receivera). • Zvoľte metódu pre výstupný audio signál z konektora HDMI OUT v položke “Audio (HDMI)” z ponuky “Audio Setup” (str. 47). ◆Ak používate konektory AUDIO OUT (L/R) (Zapojenie C-1 –str. 14) • Nastavte “DTS Downmix” na “Lt/Rt” v ponuke “Audio Setup” (str. 47). ◆Ak používate konektory 5.1CH OUTPUT (Zapojenie D-1 –str. 14) • Nastavte “Audio Output Mode” na “5.1 Channel” v ponuke “Speakers” (str. 51) a vykonajte nastavenie “Speaker Setup” pre váš systém. Poznámky • Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje zvolený audio signál, reproduktory budú reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše reproduktory. • Ak používate prepojenie cez konektor HDMI OUT alebo konektory COMPONENT VIDEO OUT a obraz nie je kvalitný, pripojené zobrazovacie zariadenie nemusí byť kompatibilné s progresívnymi signálmi. V takomto prípade pripojte zobrazovacie zariadenie do konektora S VIDEO alebo VIDEO (schéma A alebo B – pozri str. 10), znova spustite postup “Easy Setup” z ponuky “Options” (str. 52) a v kroku 6 zvoľte “S-Video/Video only” (str. 18). Znova tiež skontrolujte vyššie uvedené položky, či nie je potrebné ďalšie nastavenie. 19