Views
6 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Parental Control

Parental Control (Rodičovský zámok) Funkcia obmedzuje prehrávanie DVD VIDEO a BD-ROM diskov. Spôsob aktivácie pozri “Uzamykanie disku” (str. 29). Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Poznámky • Prehrávanie nie je možné obmedziť, ak disk nedisponuje funkciou Parental Control. • Ak zabudnete heslo pre funkciu “Parental Control”, bude nutné resetovať prehrávač (str. 53). Obnovia sa však všetky výrobné nastavenia. Change Password (Set Password) DVD Parental Control BD Parental Control Next Screen – Nastavenie/zmena hesla pre funkciu “Parental Control”. Pri prehrávaní diskov s obmedzeným prehrávaním, alebo pri zmene úrovne obmedzení sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Change Level – Nastavenie úrovne obmedzení pre prehrávanie. Ak disk presahuje vami povolenú úroveň obmedzení, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Výrobné nastavenie je “Off”. DVD Country Code – Týmto sa zabezpečí, že sa prehrajú scény vhodné pre vašu krajinu. Výrobné nastavenie je “us” (2119). Change Age Restriction – Nastavenie úrovne obmedzení pre prehrávanie. Ak disk presahuje vami povolenú vekovú úroveň obmedzení, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Výrobné nastavenie je “255”. BD Country Code – Týmto sa zabezpečí, že sa pri prehrávaní BD-ROM diskov prehrajú scény vhodné pre vašu krajinu. Výrobné nastavenie je “us” (2119). 50

Speakers (Reproduktory) Nastavenia nasledovných položiek sú potrebné pri používaní konektorov 5.1CH OUTPUT. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Audio Output Mode – Pre analógové prepojenia. Speaker Setup – Nastavenie ovplyvňuje výstupný signál z konektorov 5.1CH OUTPUT. 2 Channel – Zvoľte pri pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) cez konektory AUDIO OUT (L/R). 5.1 Channel – Zvoľte pri pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) cez konektory 5.1CH OUTPUT. Next Screen 1 Výber nastavenia reproduktorov, ktoré je treba vykonať stláčaním M/m. • “C” (stredový reproduktor): “Yes” alebo “No” • “Ls/Rs” (ľavý surround reproduktor/pravý surround reproduktor): “Yes” alebo “No” • “L/R” (ľavý predný reproduktor/pravý predný reproduktor): “Large” alebo “Small” 2 Nastavenie vykonajte stláčaním