Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

3-214-826-11(1)

3-214-826-11(1) Slovensky Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu konektorov HDMI. • Dôkladne podľa tvaru zarovnajte HDMI konektor s konektorom HDMI na zadnej strane prehrávača. Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo (pozri obr. A ). • Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel (pozri obr. B ). • Ak je prehrávač umiestnený v polici a je pripojený HDMI kábel, nepritláčajte prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie HDMI konektora a HDMI kábla. A B HDMI OUT HDMI OUT © 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)