Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Kopier Alle bildene i

Kopier Alle bildene i internminnet kopieres til et minnekort. 1 Sett inn et minnekort med nok kapasitet i kameraet. 2 MENU t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Kopier] t [OK] t z på kontrollknappen Merknader • Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades. • Bildene kan ikke kopieres enkeltvis. • De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet ved å ta ut minnekortet etter kopieringen og deretter formatere internminnet ([Format] i [Internt minneverktøy]). • En ny mappe blir opprettet på minnekortet og alle dataene blir kopiert til denne. Du kan ikke velge en spesifikk mappe og kopiere bilder til den. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 102 NO

MENU/ Innstillingssøk Filnummer Velger metoden som skal brukes til å tilordne filnumre til bilder. 1 MENU t (Innst.) t (Minnekortverktøy) eller (Internt minneverktøy) t [Filnummer] t ønsket modus t z på kontrollknappen Serie Tilbakest Tilordner tall til filer i rekkefølge selv om opptaksmappen eller minnekortet er endret. (Når det utskiftede minnekortet inneholder en fil med et tall som er høyere enn det sist tilordnede tallet, blir et tall som er ett høyere enn det høyeste tallet tilordnet.) Starter fra 0001 hver gang mappen endres. (Når opptaksmappen inneholder en fil, blir et tall som er ett høyere enn det høyeste tallet tilordnet.) Innhold Operasjonssøk Indeks 103 NO