Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

EV Du kan justere

EV Du kan justere eksponeringen manuelt i 1/3 EV-trinn i et område på –2.0 EV til +2.0 EV. 1 MENU t (EV) t ønsket EV-innstilling Merknader • I Enkelt opptak-modus kan du ikke justere EV-innstillingen. • Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du bruker blits, er ikke eksponeringsinnstillingen effektiv. zJustere eksponeringen for å få finere bilder Overeksponering = for mye lys Hvitaktig bilde Korrekt eksponering Lavere EV-innstilling – Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Høyere EV-innstilling + Undereksponering = for lite lys Mørkere bilde Indeks 52 NO

ISO Justerer lysstyrkefølsomheten når kameraet er satt til Program Auto eller Scenevalg. 1 MENU t (ISO) t ønsket modus (Auto) / / / / / / (Under vann) i Stiller inn ISO-følsomheten automatisk. Du kan redusere bildeuskarphet i mørke omgivelser eller flytte motivene ved å øke ISO-følsomheten (velg et større tall). Merknad • ISO-innstillinger som ikke er [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800] kan ikke velges når opptaksmodusen er satt til Seriemodus, eller når [DRO] er stilt inn til [DRO plus]. zJustering av ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks) ISO-følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten. Høy ISO-følsomhet Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker lukkerhastigheten for å redusere uskarphet. Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete. Lav ISO-følsomhet Tar mer finkornede bilder. Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Fortsett r 53 NO