Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Områdeinnstilling

Områdeinnstilling Justerer tidspunktet til det lokale tidspunktet i et valgt område. 1 MENU t (Innst.) t (Klokkeinnstillinger) t [Områdeinnstilling] t ønsket innstilling t z på kontrollknappen Hjemme Reisemål zEndre områdeinnstilling Du bruker kameraet i ditt område. Når det angitte området er forskjellig fra ditt hjemmeområdet, må du foreta en områdeinnstilling. Du kan bruke kameraet til å angi klokkeslettet på ditt reisemål. Angi reisemålområde. Ved å angi et mye besøkt reisemål kan du enkelt justere klokkeslettet når du besøker det reisemålet. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Sommertid-ikon 1Velg områdedelen for [Reisemål], og trykk deretter på z på kontrollknappen. 2Velg et område med b/B på kontrollknappen, og velg Sommertid med v/V. Indeks 104 NO

Dato- og tidsinnstill. Stiller inn dato og tid på nytt. 1 MENU t (Innst.) t (Klokkeinnstillinger) t [Dato- og tidsinnstill.] t ønsket innstilling t z på kontrollknappen 2 Angi tallverdien og ønskede innstillinger med v/V/b/B. 3 [OK] t z Dato- og tidsformat Sommertid Dato og tid Merknad Du kan velge visningsformatet for dato og klokkeslett. Du kan velge Sommertid av/på. Du kan stille inn dato og klokkeslett. • Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med dato. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 105 NO