Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

zFotografere to ganger,

zFotografere to ganger, velge det beste bildet senere – det er mer praktisk! ([Avansert]) I [Avansert], når kameraet gjenkjenner en scene som er vanskelig å fotografere ( (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys) og (Portrett i motlys)), endrer det innstillingene som følger og tar to bilder med ulike effekter, slik at du kan velge det du liker best. Første bilde* Fotografering i Sakte synk Fotografering i Sakte synk med ansiktet som blitsen blinker på som en veiledning Fotografering i Sakte synk Fotograferer med blitsen Fotograferer med ansiktet som blitsen blinker på som en veiledning * Når blitsen er satt til [Auto]. Andre bilde Fotograferer med økt følsomhet og redusert bevegelse Fotograferer med økt følsomhet med ansiktet som en veiledning og redusert bevegelse Fotograferer med jevn sakte lukkerhastighet uten å øke følsomheten Fotograferer med justert bakgrunnslysstyrke og kontrast (DRO plus) Fotograferer med lysstyrke og kontrast for ansiktet og bakgrunnen justert (DRO plus) zHva er Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen? Når [Avansert] er stilt inn, fotograferer kameraet automatisk to bilder etter hverandre* når det gjenkjenner (Portrett). Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre bildet hvor øynene ikke blunket. Hvis øynene er lukket i begge bildene, vises meldingen "Lukkede øyne registrert". * utenom når blitsen blinker/når lukkerhastigheten er lav Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 62 NO

Smilfølsomhet Stiller inn følsomheten til Smilutløser-funksjonen for å registrere smil. 1 MENU t (Smilfølsomhet) t ønsket modus (Stort smil) (Normalt smil) (Svakt smil) Merknader Registrerer et stort smil. Registrerer et normalt smil. Registrerer også et svakt smil. • Smil registreres kanskje ikke riktig, avhengig av forholdene. • [Smilfølsomhet] kan ikke justeres i følgende situasjoner: – I Enkelt opptak-modus – I Panoramafotografering – I Filmmodus Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 63 NO