Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke modusbryteren (kun

Bruke modusbryteren (kun DSC-W350/W360) Stiller inn modusbryteren til den ønskede funksjonen. MENU-knapp Modusbryter (Stillbilde) Lar deg fotografere stillbilder (sider 22, 27, 30). MENU t [REC-modus] t ønsket modus. Gir deg mulighet til å ta et panoramabilde etter komponering av (Panoramafotografering) bilder (side 28). (Film) Gir deg mulighet til å ta opp filmer (side 32). MENU t [Filmopptaksscene] t ønsket modus. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 20 NO

Bruke internminnet Kameraet har omtrent 45 MB internminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Du kan lagre bilder i internminnet når ingen minnekort er satt inn i kameraet. B B Internminne Når et minnekort er satt inn [Innspilling]: Bildene lagres på minnekortet. [Avspilling]: Bildene på minnekortet spilles av. [Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre ulike funksjoner på bilder som er lagret på minnekortet. Når det ikke er satt inn noe minnekort [Innspilling]: Bildene lagres i internminnet. [Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles av. [Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige funksjoner på bilder som er lagret på internminnet. Om bildedata som er lagret i internminnet Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor. Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen Utfør prosedyrene på sidene 112 uten at et minnekort satt inn i kameraet. Kopiere (sikkerhetskopiere) data på et minnekort Forbered et minnekort med tilstrekkelig ledig plass, og utfør deretter prosedyrene som forklart i [Kopier] (side 102). Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Merknader • Du kan ikke overføre bildedata fra et minnekort til internminnet. • Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen for flerbruksterminal, kan du overføre data som er lagret i internminnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke overføre data fra en datamaskin til internminnet. 21 NO