Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s počítačom n110 N ❑ Pri otváraní veka obrazovky LCD alebo zdvíhaní počítača nevyvíjajte tlak na obrazovku LCD ani na jej okraje. Obrazovka LCD môže byť citlivá na tlak alebo nadmerné ťahanie a vyvíjaním tlaku ju môžete poškodiť alebo spôsobiť jej poruchu. Pri otváraní podržte jednou rukou spodnú časť počítača a druhou rukou opatrne dvíhajte obrazovku LCD. Ak počítač prenášate s otvoreným vekom, držte ho oboma rukami. ❑ Používajte puzdro na prenášanie, ktoré je navrhnuté práve na tento účel.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s obrazovkou LCD n111 N Zaobchádzanie s obrazovkou LCD ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodiť. Keď počítač používate v blízkosti okna, zabráňte tomu, aby naň dopadalo priame slnečné žiarenie. Povrch obrazovky LCD nepoškriabte ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by dôjsť k poškodeniu. Používanie počítača pri nízkej teplote môže viesť k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je porucha funkcie. Keď sa obnoví normálna teplota počítača, obrazovka začne normálne fungovať. Reziduálny obraz môže vzniknúť na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhší čas. Po chvíli sa reziduálny obraz stratí. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použiť šetrič obrazovky. Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD však môžete vidieť trvalo zobrazené malé čierne alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. Toto je normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu funkcie. Nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne Nastavenie počítača Tablet PC nemeňte ani v prípade, keď je takáto možnosť k dispozícii. Počítač by sa mohol stať nestabilný. Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poruchy vyplývajúce zo zmien nastavení. Na zatvorené veko obrazovky LCD nevyvíjajte tlak, pretože sa tým obrazovka LCD môže poškriabať alebo znečistiť.