Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ n116 N Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konektora „Memory Stick“ sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi. Používajte iba nálepku dodanú s médiom „Memory Stick“. Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte nárazom. Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani neupravujte. Médium „Memory Stick“ udržiavajte v suchu. Médium „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené: ❑ statickej elektrine, ❑ elektrickému rušeniu, ❑ extrémne vysokým teplotám, napr. v aute zaparkovanom na slnku, ❑ priamemu slnečnému žiareniu, ❑ vysokej vlhkosti, ❑ korozívnym látkam. Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“. V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát. Ak používate médiá „Memory Stick Duo“, na písanie na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom. Pôsobenie tlaku na médium môže poškodiť vnútorné komponenty.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením n117 N Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením Vstavané úložné zariadenie (pevný disk alebo jednotka SSD) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje údaje v krátkom čase. Pri nesprávnom používaní sa však môže ľahko poškodiť. Údaje v poškodenom vstavanom úložnom zariadení nemožno obnoviť. Pri zaobchádzaní s počítačom by ste mali byť opatrní, aby ste predišli strate údajov. Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Ako predchádzať poškodeniu vášho pevného disku ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom. Počítač chráňte pred magnetmi. Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám, ani na nestabilné miesto. Keď je zapnuté napájanie, s počítačom nehýbte. Počas čítania dát z pevného disku alebo zápisu dát na pevný disk nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač. Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty. Pevný disk nevyberajte z počítača. Ako predísť poškodeniu jednotky SSD ❑ ❑ Počas čítania údajov z jednotky SSD alebo zápisu údajov na jednotku nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač. Jednotku SSD nevyberajte z počítača.