Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n140 N Môžem používať zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla? Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad v nemocniciach a lietadlách, môžu platiť obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu. U personálu zariadenia si overte, či je povolené používať funkciu Bluetooth v počítači. Prečo nemôžem používať funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim do počítača ako používateľ so štandardným používateľským kontom? Funkcia Bluetooth nemusí byť k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským kontom v počítači. Prihláste sa do počítača ako používateľ s právami správcu. Prečo nemôžem používať zariadenia Bluetooth, keď prepnem na iného používateľa? Ak prepnete na iného používateľa bez odhlásenia sa zo systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovať. Pred zmenou používateľa sa odhláste. Zo systému sa odhlásite kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Odhlásiť. Prečo nemôžem vymieňať vizitky s mobilným telefónom? Funkcia výmeny vizitiek nie je podporovaná.

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n141 N Čo robiť, ak nepočujem zvuk zo slúchadiel, zvukovej karty alebo grafickej karty? Skontrolujte nastavenia ochrany SCMS-T. Ak slúchadlá, zvuková karta alebo grafická karta nepodporuje ochranu obsahu SCMS-T, musíte zariadenie pripojiť pomocou profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete pripojiť pomocou profilu A2DP, a vyberte možnosť Control. 3 Kliknite na položku SCMS-T Settings. 4 Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Čo robiť, ak sa na paneli úloh nezobrazuje ikona zariadenia Bluetooth? ❑ ❑ Skontrolujte, či je v okne VAIO Smart Network prepínač vedľa položky Bluetooth nastavený na hodnotu On. Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia Bluetooth na paneli úloh, postupujte podľa týchto krokov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia Bluetooth a potom kliknite na položku Nastavenie zariadenia Bluetooth. 3 Kliknite na kartu Možnosti a začiarknite políčko Zobraziť ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznámení.