Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

vp.p.nl

Over schapen met vijf poten en olifanten in de porseleinkast

6.5 TOT SLOT

Draagvlak is in principe een noodzakelijke voorwaarde om succesvol

veranderingen door te voeren. Maar, het moet met verstand en beleid worden

nagestreefd. Bijvoorbeeld door scherp voor ogen te houden wie de doelgroep

is: de senior belanghebbenden, de lijnmanagers of de medewerkers op de

werkvloer. Niet voor elke doelgroep zijn de noodzaak en de aanpak van

draagvlakontwikkeling gelijk. Dus kunnen verschillende aanpakken voor

verschillende omstandigheden constructief zijn.

In alle gevallen geldt dat het lijnmanagement degene is die uiteindelijk

draagvlak kan realiseren en niet de programmaorganisatie.

Naast draagvlak is ook formeel mandaat belangrijk om snelheid en daadkracht

te kunnen genereren. In het volgende hoofdstuk gaan wij nader in op het

mandaat dat het programma moet hebben om de programmaopdracht

waar te maken.

35

More magazines by this user