22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEZELLIG met KERSTMIS en OUDJAAR in<br />

DIENSTENCENTRUM ‘AAN DE STATIE’<br />

Kerstnamiddag<br />

• Kerstoptre<strong>de</strong>n van ’t Volkskoer ‘Aon <strong>de</strong> Statie’<br />

• Stemmige kerstmuziek van Michel uit Rekem.<br />

• Lachen met toneelgroep ‘Josiane & <strong>de</strong> Creatuurtjes’.<br />

Don<strong>de</strong>rdag, 22/12/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: 5,00€ (incl. kopje koffie en vlaai) – SVT: 1€<br />

CINÉMA ‘AAN DE STATIE’<br />

Film: ‘La Gran<strong>de</strong> Vadrouille’ (SAMEN UIT, SAMEN THUIS)<br />

Lachen met Louis <strong>de</strong> Funès<br />

Dinsdag, 27/12/<strong>2022</strong> - 13u30<br />

Prijs: 6,50€ - (incl. kopje koffie en gebak)<br />

Film wordt vertoond in Cinéma Euroscoop<br />

Lanaken (langs het dienstencentrum).<br />

Pré-Oudjaarsbal<br />

• Gezellig dansen met D.J. Pieter<br />

• Gastoptre<strong>de</strong>n van Will Ruijters – ELVIS IMITATOR<br />

Woensdag, 28/12/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: 5€ (incl. kopje koffie en vlaai) – SVT: 1€<br />

Oudjaarskienen<br />

Vrijdag, 30/12/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: 4,00€ - SVT 1€ (incl. kopje koffie en vlaai)<br />

Dansen met het<br />

Seniorenorkest Lanaken<br />

Don<strong>de</strong>rdag, 29/12/<strong>2022</strong> -<br />

13u30 tot 15u30<br />

Prijs: 5€ (incl. kopje koffie en<br />

vlaai) – SVT: 1€<br />

KOKEN & BAKKEN<br />

Workshop |<br />

3 soorten hartige<br />

pannenkoeken bakken<br />

(boekweit - tomaat/kaas –<br />

spinazie/brie)<br />

Lesgever: Marina Willems<br />

Dinsdag, 18/10/<strong>2022</strong> -<br />

9u30 tot 13u00<br />

Prijs: 15€ - SVT 3€<br />

Workshop ‘Likeur’ |<br />

Advocaat en een<br />

verrassingslikeurtje<br />

Lesgever: Marina Willems<br />

Don<strong>de</strong>rdag, 8/12/<strong>2022</strong> -<br />

9u30 tot 13u00<br />

Prijs: 15€ - SVT 3€<br />

Workshop | Hastalapasta!<br />

2 soorten pasta’s<br />

(Pasta Tonno / Pasta Marinesca)<br />

Lesgever : Marina Willems<br />

Dinsdag, 14/2/<strong>2023</strong> -<br />

9u30 tot 13u00<br />

Prijs: 15€ - SVT 3€<br />

Workshop |<br />

Gezon<strong>de</strong> tussendoortjes<br />

Rijstkoekjes, Bounty balls, Muesli<br />

repen, groentesticks met tomatendip,<br />

kaasstengels zon<strong>de</strong>r<br />

bla<strong>de</strong>r<strong>de</strong>eg, nacho’s met pulled<br />

chicken<br />

Lesgever : Marina Willems<br />

Dinsdag, 20/6/<strong>2023</strong> -<br />

9u30 tot 13u00<br />

Prijs: 15€ - SVT 3€<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!