Last ned - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

Last ned - Kreftforeningen

ÅrSaKEr tIl DySPEPSI

1. gaStrOØSOFagEal rEFluKS

SyKDOM (gØrS) (FIg. 10)

gØrS skyldes svikt i NØS. Mageinnhold

kan lettere flyte tilbake til

spiserøret og utløse dyspepsi. legemidler

med antikolinerg virkning eller

bivirkning (for eksempel antidepressiva,

neuroleptika, opioider, benzodiazepiner),

alkohol og nikotin er typiske

eksempler.

Fig. 11: Årsaker til dyspepsi.

Slimhinneskader pga. gjentatte kraftige

oppkastepisoder (Mallory-Weissrifter),

svulster nær NØS, etseskader

av medikamenter, ulcus pepticum,

dysmotilitet i ventrikkelen o.a. kan

også utløse gØrS. Plagene kan provoseres

av tunge løft, fremoverbøying,

store og sene måltider osv. og lindres

ofte av melk og antacida.

FIg. 12: NON-ulCEr-DySPEPSI

TyPE SyMPTOMER

Reflukstype Stillings- (ryggleie og foroverbøyning) og måltidsrelatert

retrosternalt ubehag med svie og halsbrann.

Ulcustype Distinkt lokalisasjon av smerter i epigastriet, særlig om natten,

ofte med spiselindring.

Dysmotilitetstype Ofte vedvarende ubehag og diffuse smerter særlig i øvre del av

en utspilt abdomen, uvelhet og kvalme, tidlig metthetsfølelse,

intoleranse for enkelte matsorter.

Aerofagi Stress, angst, åndenød og andre mer uspesifikke årsaker

medfører kronisk svelging av luft som gir oppblåsthet, forverret

dypsnoe og aksentuering av andre symptomer fra mage-tarmkanalen.

2. ulCuSSyKDOM

Som resultat av ubalanse mellom

syre- og pepsinproduksjon på den ene

siden og slimhinnens motstandskraft

(”mukosabarrieren”) på den andre,

kan det oppstå gastritt og peptisk sår i

magesekken og/eller tolvfingertarmen.

Infeksjon i slimhinnen med mikroben

Helicobacter pylori er den vanligste

årsaken. Ca. 5 % av ventrikkelsårene

er maligne.

Ofte presist lokaliserbare smerter i

epigastriet, særlig nattlige sultsmerter,

gjerne med spiselindring (ulcus

duodeni) er typisk sykdomsbilde.

Sekundære motilitetsforstyrrelser med

emesis- og refluksproblematikk kan

komme i tillegg.

3. NSaID-ulCuS

Som hemmere av prostaglandinsyntesen,

er ikke-steroide antiflogistika

(NSaIDs) og kortikosteroider, særlig

i kombinasjon, viktige årsaker til

at ”mukosabarrieren” svekkes evt.

med gastritt og ulcus som resultat.

Faren øker med økende alder og

hjertesykdom.

alvorlige bivirkninger som blødning

og perforasjon rammer minst 1 % av

pasientene. 10-15 % av pasienter som

behandles med NSaIDs får så mye

plager at terapien ikke kan gjennomføres.

NSaID-sår kan av og til være

asymptomatiske, blant annet grunnet

antiflogistikas analgetiske effekt.

4. NON-ulCEr DySPEPSI (NuD)

Ved NuD dreier det seg om ulike

former for dyspepsi som ligner de ekte

organiske formene uten at organisk

årsak kan påvises.

18 19

More magazines by this user
Similar magazines